WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 300ZŁ, DOSTAWA GRATIS!

Kontakt stali z żywnością

Nasza stal do pizzy jako jedyna gwarantuje bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością, potwierdzają to badania laboratoryjne przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zgodnie z europejskimi wymaganiami, wprowadzane do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. L338/4 z 2004 r.).

Przepisy zawarte w rozporządzeniu nr 1935/2004 stanowią, że materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą być wystarczająco obojętne:

  • aby nie powodować przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz
  • powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub
  • pogorszenie jej cech organoleptycznych.


Co więcej, od dnia 1 sierpnia 2008 roku obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej - ustanawiające zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Podmioty działające na rynku takich materiałów są obowiązane przestrzegać wymagań GMP określonych w rozporządzeniu nr 2023/2006, w tym celu powinny mieć skuteczne i udokumentowane systemy zapewnienia jakości oraz skuteczny system kontroli jakości.

Nasza stal do pizzy spełnia wszystkie powyższe wymagania, co potwierdza posiadana przez nas deklaracja zgodności.


Dodatkowo nasza firma jest pod stałą kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl